حساب کاربری

لطفا از حروف a-z,A-Z,0-9 استفاده نمایید - حداقل 5 کاراکتر

حداقل 8 کاراکتر

agrimonia-eupatoria
غافث  نام یک گونه از تیره گلسرخیان است.گیاهی است علفی چند ساله دارای ساقه و برگ‌های کرک دار با ظاهری بیضی و دندانه دار. گل‌های ای گیاه در انتهای ساقه‌ها به رنگ زرد به صورت سنبله ظاهر می‌شوند. این گیاه ...
عطاریار
Tussilago farfara
پای خر  از تیره مرکبان، گیاهی است خودرو، ریزوم دار که از ریزوم آن ریشه خارج می شود. از ویژگی های این گیاه این است که در بهار قبل از تولید برگ ها غنچه و گل هایش ظاهر می گردد ...
عطاریار
مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول